Cechy socjopaty - jak rozpoznać osobę z tą zaburzoną osobowością?

Photo by Joe Shields on Unsplash

 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się socjopatom i cechom charakterystycznym dla tej zaburzonej osobowości. Zaburzenia osobowości są problemem, którego naprawdę nie można lekceważyć. Osoby cierpiące na socjopatię mogą wywoływać wiele trudności i problemów zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w swoim codziennym życiu. Jak zatem rozpoznać socjopatę i jakie są najbardziej rozpoznawalne cechy tej osobowości?

Kim jest socjopata i jak działa?

Socjopata to osoba, która cierpi na zaburzenia osobowości o cechach dyssocjalnych. Zgodnie z międzynarodową statystyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych, socjopatia jest zaklasyfikowana w kategorii antyspołecznych zaburzeń osobowości. Osoby z socjopatią często nie respektują norm moralnych oraz nie mają poczucia winy czy wyrzutów sumienia. Zachowania socjopatów mogą być całkowicie obce dla większości ludzi.

Różnice między socjopatą a psychopatą

Często mylimy socjopatów z psychopatami. Jednak istnieją pewne różnice między tymi dwoma zaburzeniami osobowości. Socjopatia została zaliczona do antyspołecznych zaburzeń osobowości, podczas gdy psychopatia to osobowość dyssocjalna. Różnicą między nimi jest również to, że socjopatia może rozwijać się u osób, które dorastały w środowisku pozbawionym pozytywnych wzorców zachowań, podczas gdy psychopatia jest bardziej wynikiem uwarunkowań genetycznych.

Charakterystyczne cechy socjopatów

Socjopacie osoby z socjopatią mają wiele charakterystycznych cech. Poniżej przedstawiamy najbardziej rozpoznawalne z nich:

1Brak empatii i zrozumienia dla innych
2Manipulacyjne i oszukańcze zachowania
3Niska tolerancja na frustrację
4Brak poczucia winy i wyrzutów sumienia
5Impulsywność i ryzykowne zachowania

Jak rozpoznać socjopatę?

Rozpoznanie socjopaty może być trudne, ponieważ osoby z tym zaburzeniem często potrafią skutecznie ukryć swoje prawdziwe intencje i manipulować innymi. Jednak istnieją pewne objawy, na które warto zwrócić uwagę:

  1. Brak empatii i zrozumienia dla innych
  2. Częste i złośliwe kłamstwa
  3. Manipulacyjne i wykorzystujące zachowania
  4. Bezczelność i brak poczucia winy
  5. Niska tolerancja na frustrację
  6. Impulsywność i brak kontroli emocjonalnej

Jeśli podejrzewasz, że osoba w twoim otoczeniu może być socjopatą, zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą zajmującym się zaburzeniami osobowości. Pamiętaj, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, zarówno dla ciebie, jak i dla innych osób w twoim życiu.

 

Related posts