Pionowa i pozioma izolacja – co należy o niej wiedzieć?

Izolacja pozioma ma za zadanie chronić przed podciąganiem w górę budynku wody gruntowej. Pionowa izolacja z kolei, pełni rolę zabezpieczenia przed zwilgoceniami ścian, fundamentów oraz piwnic. Z uwagi na to, pozioma izolacja jest elementarną formą ochrony podłóg w budynku przed tym, by wilgoć z gruntu nie docierała do wnętrza do naszego domu. Co więcej, poziomą izolację doskonale uzupełnia ta pionowa.

Pozioma oraz pionowa izolacja…

Prawie wszystkie materiały wykończeniowe zagrożone są działaniem wody, a mowa tu o tapetach, wykładzinach, powłokach malarskich i wielu innych. Konstrukcyjne materiały są także narażone na jej oddziaływanie, ale bywa też ona powodem korozji biologicznej i chemicznej. Wszelkie zniszczenia, jakie może spowodować nieodpowiednio wykonana izolacja pozioma i pionowa murów fundamentowych, związana jest także z cokołowymi strefami budynku oraz kondygnacjami obecnymi wyżej niż poziom terenu. Zwykle nie widnieje jedynie jedna przyczyna zniszczeń gdyż są one wyjątkowo złożone, ale też mogą wynikać z projektowych błędów, a także nieodpowiedniego wykonania lub doboru materiałów. Problematyczna okazuje się być naprawa uszkodzeń izolacji pionowej oraz poziomej. Już same prace są tutaj wyjątkowo trudne, a koszty mogą przekroczyć nakłady rozwiązania na tym etapie, kiedy wykonywane są jeszcze fundamenty.

Pozioma izolacja ścian…

Dzięki poziomej izolacji ścian, mury chronione są przed kapilarnym podciąganiem wody. Dodatkowo, najczęściej stosowane są dwie poziome izolacje. Jedna znajduje się na wierzchu ław fundamentowych, a druga pod stropem piwnic.

Jeśli okaże się, że stropy piwnic lub w niepodpiwniczonym budynku podłogi znajdują się za nisko, konieczno może okazać się wykonanie w ścianach zewnętrznych dodatkowej izolacji poziomej.  Powinno ona znajdować się około trzydzieści centymetrów powyżej poziomu terenu. Z drugiej strony, musi być już około pięćdziesiąt centymetrów, kiedy przy budynku jest teraz o twardej nawierzchni, a strefa rozprysku deszczu sięga bardzo wysoko. Dobrze, aby izolacja pozioma była połączona z innymi, sąsiadującymi izolacjami, a szczególnie w wypadku tych, które układa się na ławach fundamentowych. Najważniejsze jest jednak to, aby te zostały połączone z pionową izolacją ścian zewnętrznych oraz poziomą izolacja podłóg w piwnicy.

Pionowa izolacja ścian…

Dzięki pionowej izolacji, możliwa jest skuteczna ochrona zewnętrznych ścian, przed napływem wilgoci bocznej. Jej zasięg stanowi od fundamentowych stóp, aż po deszczowe strefy rozprysków wody. Co więcej, wymaga się by łączona była ona z izolacjami poziomowymi, ale też dostosowana do tego, z jakiego typu zagrożenia wodą może się spotkać. Izolacja pionowa zwykle obecna jest w różnych formach na danych wysokościach. Zanim zasypane zostaną wykopy, izolacja powinna być zabezpieczona warstwą ochronną, a może nią być chociażby płyta styropianowa oraz folia kubełkowa.

Rodzaje zagrożenia wodą, które mogą nas spotkać

Z pewnością wyjątkowo istotna jest ocena warunków gruntowo-wodnych, a także ukształtowania terenu wokoło budynku. Znając te dane, mamy możliwość prawidłowego wyboru poziomej i pionowej izolacji. Co więcej, działanie wody na pewne elementy budynku, które obecne są głęboko w gruncie, zwykle prezentuje się inaczej na samym początku, niż wygląda to już po czasie. Rokrocznie dochodzi do pewnego krytycznego momentu wraz z końcem zimy. Wówczas, napływ wody będzie wyższy niż zwykle. Należy mieć świadomość tego, że obfite opady atmosferyczne mogą nieść za sobą spore niebezpieczeństwo, podobnie z resztą jak powodzie, czy też awarie wodociągowej i kanalizacyjnej sieci. Jeśli nie uda się prawidłowo rozpoznać zagrożeń, stosując przy tym nieodpowiednie materiały izolacyjne, istnieje ryzyko, że na murach piwnic i fundamentów zaczną widnieć zawilgocenia. Warto pamiętać, że istotne jest to, by prawidłowo ustalić to, z jakim gruntem mamy do czynienia, a także jaki jest poziom wody gruntowej.