Bezpieczeństwo na wizycie  lekarskiej podczas epidemii koronawirusa

Pacjenci, którzy mają problemy zdrowotne lub podejrzewają u siebie niepokojące dolegliwości nie mogą zrezygnować z wizyty lekarskiej podczas epidemii koronawirusa.  Przerwanie leczenia lub zbyt późna diagnostyka mogą mieć bardzo poważne skutki zdrowotne, jak również mogą być niebezpieczne dla naszego  życia. W całej Polsce prowadzone są ścisłe wytyczne i procedury, które muszą być przestrzegane przez placówki medyczne, które przyjmują pacjentów. Centrum Medyczne Linden wprowadziło szereg procesów podnoszących bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi medycznemu i pacjentom.  W centrum pracują lekarzy różnych specjalizacji między innymi dr piotr paluszek– specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii czy dr Iwona Gawron specjalista położnictwa i ginekologii.  Pacjenci mają możliwość wystawienia recepty na zasadzie usługi telemedycznej.  Pacjent musi umówić się telefonicznie na konkretną godzinę telewizyty i przygotować wszystkie niezbędne wyniki badań jak również pytania, które chce zadać lekarzowi konkretnej specjalizacji.  Podczas trwania porady lekarz zbiera wywiad, omawiam wyniki badań pacjenta, jak również wydaje zalecenia i wystawia receptę. Zarządcy Centrum Medycznego Linden proszą swoich pacjentów o dokonywanie płatności kartą płatniczą dzięki czemu ryzyko zakażenia koronawirusem jest zminimalizowane.

Centrum Medyczne Linden: procedury podczas trwania koronawirusa, dr Piotr Paluszek

Lekarze tacy jak dr Piotr Paluszek  wiedzą jak ważne jest kontynuowanie konsultacji lekarskich. Jednak należy robić to tylko w bezpieczny sposób.  Pacjenci, którzy udają się do Centrum Medycznego na wizytę stacjonarną zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa. Powinni oni zachować bezpieczną odległość pomiędzy innymi pacjentami, jak również personelem medycznym. Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo wszystkie klamki są regularnie dezynfekowane. Pacjent zgłaszający się na wizytę proszony jest o aplikacją środka dezynfekcyjnego, jak również zmierzenie temperatury. Odpowiedzialność ze strony pacjenta odgrywa kluczową rolę. Pacjent zgłaszający się na badania nie może ukrywać swojego stanu zdrowia i ewentualnego ryzyka zakażenia koronawirusem.  Nie może także ukrywać informacji o tym, że przebywa na kwarantannie. Nieodpowiedzialne zachowanie pacjenta może doprowadzić do tego, że podczas konsultacji lekarskiej z doktorem Piotrem Paluszkiem może dojść do zakażenia koronawirusem lekarza specjalisty. Konsekwencje poniesie również rodzina lekarza i personel medyczny, który będzie musiał zostać poddany przymusowej kwarantannie.  Centrum Medyczne Linden zachowuje wszystkie  możliwe metody bezpieczeństwa, aby  umożliwić swoim pacjentom kontynuowanie leczenia i opiekę lekarską. Tego samego oczekuję również od pacjenta, aby przestrzegał on zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.